Ummu Waraqah binti Al Harist

S__12714178

Ummu Waraqah adalah salah seorang perempuan dari kaum Anshar yang gembira dengan kedatangan Rasulullah SAW. Ia jatuh cinta pada Islam hingga meraih keislamannya bersama al-sabiqat (kalangan perempuan yang memeluk Islam pada masa-masa awal). Ayat-ayat Al-quran selalu dibaca dan dipelajari olehnya di malam dan siang hari. Ummu Waraqah menjadi seorang yang memiliki pemahaman dan hafalan yang sangat baik. Ia merupakan sosok yang taat beribadah. Ia juga senang mengumpulkan ayat yang tertulis di tulang binatang , kulit binatang, dan lainnya. Zayd ibn Tsabit pun meminta bantuannya untuk menyusun ayat Alquran yang dikumpulkan Ummu.
Rasulullah sering berkunjung kerumahnya dan meminta Ummu menjadi imam bagi keluarganya. Dengan pertimbangan Rasulullah, rumah Ummu Waraqah berubah fungsi menjadi masjid. Ummu Waraqah lalu diangkat menjadi imam bagi kaum perempuan dalam hal ibadah, ilmu, dan kezuhudan.
Kesyahidan menjadi hal yang dicintai Ummu Waraqah. Saat perang Badar, ia meminta kepada Rasulullah agar diizinkan untuk membantu para muslimin di Perang Badar dengan menjadi perawat. Rasulullah SAW pun bersabda “Tinggallah di rumahmu, sesungguhnya Allah menganugeraimu kesyahidan.” Sejak seketika itulah ia disebut syahidah.
Ketika Rasulullah berpulang kembali pada Allah ,Ummu Waraqah merasa sangat sedih. Kesedihannya tidak menghalanginya untuk tetap rajin menjalani ibadah di siang dan malam hari, serta bersikap zuhud.
Di rumahnya, terdapat seorang budak laki-laki dan seorang budak perempuan. Ummu Waraqah memberikan warisan kepada kedua budak tersebut. Ketika memeluk Islam, ia juga berjanji akan memerdekakan mereka jika ia wafat. Tak dipungkiri lagi, kedua budak berniat jahat untuk menyingkirkan Ummu Waraqah. Pada suatu malam dimana hanya ada Ummu Waraqah yang ditemani kedua budak tersebut, mereka melakukan niat jahatnya kepada Ummu Waraqah. Beliau pun meninggal dunia didalam kesyahidannya. Kedua budak yang membunuh sempat melarikan diri , tetapi berhasil diberi hukuman akibat pengkhiatan yang dilakukan terhadap Ummu Waraqah yang selama ini memberikan mereka kasih sayang dan cinta.

http://matasalman.com/ummu-waraqah-bint-al-harist-shahabiyah-yang-dijamin-syahid/

 

Leave A Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *